239 citiri

Curtea a considerat că Mark Keenan nu dispunea de un remediu eficient pentru a contesta rapid impunerea pedepsei în timpul căreia s-a sinucis

[Tendința statelor-pârâte a fost pur și simplu de a indica o procedură disponibilă în cadrul ordinii juridice naționale pentru invocarea aspectelor legate de problemele acoperite de plângerea reclamantului la organele de la Strasbourg. Cu toate acestea, Curtea ia în considerare din ce în ce mai mult dacă aceste remedii oferă un mijloc eficient de invocare a substanței plângerilor privind încălcarea drepturilor speciale ale Convenției în cauză, atât ca o chestiune de practică, cât și ca de drept. (…)
Această abordare este bine ilustrată în faptele cazului Keenan. (…)
Curtea a considerat că Mark Keenan nu dispunea de un remediu eficient pentru a contesta rapid impunerea pedepsei în timpul căreia s-a sinucis. (…)]

The tendency of respondent States has been simply to point to some procedure available within the national legal order for raising aspects of the matters covered by the applicant’s complaint to the Strasbourg organs. The Court is, however, increasingly considering whether those remedies provide an effective means of raising the substance of the complaints of violations of the particular Convention rights in issue. (Chahal v UK), both as a matter of practice as well as law. (Metropolitan Church of Bessarabia and others v Moldova + Debelic v Croatia). (…) This approach is well illustrated in the facts of the Keenan case. (…)
The Court held that there was no effective remedy available to Mark Keenan to challenge speedily the imposition of the punishment during which he killed himself. (…)

B. Rainey, E. Wicks, C. Ovey
(The Right to an Effective Remedy în Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, ediția a 7 a, data apariției: 14 septembrie 2017, la p. 140)

Back To Top