40 citiri

Chiar și o detenție care este legală în temeiul legislației naționale va constitui o încălcare a articolului 5 dacă este arbitrară

[Este axiomatic faptul că esența articolului 5 este protejarea individului împotriva detenției arbitrare. Chiar și o detenție care este legală în temeiul legislației naționale va constitui o încălcare a articolului 5 dacă este arbitrară.

Notă MMB: A se corobora cu articolul 20 din Constiția României și cu Pruteanu împotriva României, cererea nr. 30181/05, CE:ECHR:2015:0203JUD003018105, paragr. 55]

It is axiomatic that the essence of Article 5 is to protect the individual against arbitrary detention. Even a detention which is lawful under national law will be a breach of Article 5 if it is arbitrary.

B. Rainey, E. Wicks, C. Ovey
(The Right to an Effective Remedy în Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, ediția a 7 a, data apariției: 14 septembrie 2017, la p. 140)

Back To Top