526 citiri

Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului

Monica Livescu: Aș vrea să ridic o problemă care ține de o etapă intermediară. Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului și am să vorbesc departe dar cu gândul la apărător, că vorbim de o apărare calificată și mai ales în materie penală ea este absolut necesară. În acest text se prevede la alin. (2) și (3) în mod special avem niște reglementări, că în cauzele penale în care procurorul a participat la judecată și a exercitat calea de atac a apelului sau a contestației, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea motivării căii de atac cu excepția situațiilor în care Legea prevede un termen pentru înaintarea dosarului la instanța competentă să soluționeze calea de atac. Dosarul va fi restituit în cel mult 10 zile, iar în cauzele urgente în cel mult 5 zile. Ce mai rămâne pentru accesul părții interesate, al celui care poate și el trebuie să-și exercite calea de atac? În practică de la momentul când se comunică parchetului un astfel de dosar, de cele mai multe ori se ajunge la acea limită de 10 zile sau chiar se depășește termenul în care cealaltă parte ar putea să-și motiveze, să-și exercite și ea calea de atac și să aibă nevoie de acces la dosar, că aici vorbim dacă vrem să fim riguroși să facem apărare eficientă și eficace în sensul tuturor garanțiilor pe care un apărător trebuie să le asigure părții pe care o asistă și să facă o apărare efectivă, fără un acces direct la acest dosar într-un interval rezonabil de timp evident că nu mai poate fi vorba de o egalitate a părților și când zic părți mă refer și la acuzare.

Alexandra Lăncrănjan: Fără să doresc să fiu întotdeauna în contradicție cu premisa dumneavoastră, dar o să vă contest de asemenea premisa, deoarece dacă suntem într-un proces penal inculpatul și avocatul presupun că sunt aceeași, dacă avocatul se schimbă pe durata procesului, oricum sunt termene pentru luarea la cunoștință și consultarea dosarelor și în vederea exercitării efective a dreptului la apărare, avocatul a avut acces până la faza de judecată la dosarul penal, vă spun pentru că este o chestiune practică. Partea de judiciar față de partea de urmărire din Ministerul Public sunt separate, ceea ce înseamnă că în oricare caz colegul meu care a participat în instanță nu este cel care a făcut dosarul decât poate la parchete mici să intrăm și în instanță și în parchet și atunci cumva egalitatea este oarecum menținută din simplul motive că se restituie dosarul de urmărire penală instituției care l-a emis în vederea verificării de către procurorul competent care este de obicei procurorul de judiciar care oricum de cele mai multe ori nu cunoaște dosarul mai bine decât avocatul pentru că nu are acces la el și nici nu l-a făcut el și sunt absolut convinsă că ai noștri colegi judecători permit accesul apărătorilor la dosar în vederea consultării și având în vedere că apărătorul a fost prezent pe tot parcursul procedurii, nu avem o premisă reală în practică. Dacă avocatul este nou, oricum are termen pentru luarea la cunoștință a actelor dosarului și dacă avocatul nu este nou în procesul penal oricum dacă dorea să exercite un drept de apărare efectiv deja studiase dosarul, eu garantez că în cele mai multe cazuri cel puțin pe dosarele care au mai multe de 10 file există copie pe care avocatul a primit-o într-un anumit moment, fie la terminarea urmăririi penale, fie a solicitat în instanță verificarea. Că avocatul a stat în pasivitate o întreagă fază de urmărire penală plus o întreagă fază de judecată și la final dorește fix în acea porțiune de 10 zile să ia la cunoștință de tot dosarul, e o chestiune care ține de cum dorim să ne exercităm drepturile prevăzute de Cod.

Monica Livescu: Tocmai pentru că un avocat care se respectă și eu nu iau varianta în care a fost avocatul de la fond, dar când exerciți o cale de atac în foarte multe situații se ajunge totuși la schimbarea apărătorului. E dreptul părții să-și schimbe apărarea și în practică se întâmplă astfel de situații și atunci oricât ar avea partea propriu-zisă o copie a dosarului de fond, de ce să nu existe un acces egal, să nu existe o astfel de consacrare expresă a unui drept suplimentar pentru acuzare care oricum a instrumentat acel dosar, el l-a pregătit, îl știe poate mult mai bine din această perspectivă indiferent cine ajunge să fie redactorul că de cele mai multe ori se schimbă și persoana în cadrul parchetului care ajunge să formuleze calea de atac, însă nu puteți porni de la premisa și asta ar trebui gândit la momentul în care se analizează o astfel de reglementare, de ce să luăm regula, poate că e excepția ca partea să-și schimbe apărătorul, noi trebuie să vedem în ce măsură trebuie să asigurăm premisele necesare ca orice avocat în orice ipoteză, nu numai cel de la fond, poate cel de la fond vrea să revadă integral așa cum s-au administrat probele până la ultimul moment și poate n-a mai apucat.

Alexandra Lăncrănjan: Vorbim de un caz concret în care avocatul nou ales.

Monica Livescu: Vrea să facă o cale de atac și nu are la dispoziție dosarul și vă spun că sunt situații reclamate în practică, că ați vorbit că nu aveți statistici la dispoziție și poate că acest sondaj pe care l-a făcut Uniunea Națională a Barourilor și care va fi pus la dispoziția organelor statului și aici am în vedere atât instituțiile publice din zona sistemului de justiție, chiar și CSM-ului pentru a găsi în baza acestor informații culese în mod statistic pentru că s-a făcut o statistică riguroasă și cu date solicitate de la instanțe și de la barouri și de la avocați din toate județele țării, deci nu putem vorbi că sunt chiar niște informații luate empiric, s-a dorit să se facă un studiu științific tocmai pentru a putea instituțional pe urmă să se găsească soluții, să se eficientizeze aceste proceduri de lucru astfel încât într-adevăr în mod real accesul la justiție și la toate elementele acestui acces la justiție al cetățeanului prin intermediul apărătorului său care este persoana calificată să identifice unde sunt astfel de carențe în asigurarea accesului lui să fie cât mai eficient.

Bogdan Dumitrache: Mi se pare problema un pic diferită de cea anterioară pentru că aici avem text. Premisa este c-avem o reglementare și atunci înțeleg că acest demers ar viza o modificare a textului, pentru că textul spune clar că la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea motivăriicăii de atc, deciaceasta e reglementarea ceea ce înseamnă că dacă procurorul formulează o asemenea cerere instanța este sigur datoare să se supuna, mă refer la alin. (2) în cauze penale în acre procurorul a participat la judecată și există cale de atac, deci practic dosarul este cerut de procurorul care a fost la prima instanță.

Alexandra Lăncrănjan: Premisa de la care pornim este că procurorul a fost prezent și calea de atac este a Ministerului Public. Dosarul se va duce la parchet și va redacta el motivele de apel.

Bogdan Dumitrache: Deci a fost judecata în primă instanță, a avut acces la dosar să zicem și dacă exercită calea de atac după ce a avut acces la prima instanță, el cere și i se trimite dosarul să facă și motivele de apel.

Alexandra Lăncrănjan: La parchetul care a făcut dosarul. Plecăm de la o premisă cu 2 elemente greșite. O dată, se pare că există date statistice și am putea să vedem dacă problema asta e o chestiune de excepție, este o chestiune care e frecventă, este o chestiune sistemică, eu neavând acces la date, nu pot să spun decât că e de analizat, nu știm dacă este un caz sau sunt 200, dacă este un caz, nu cred că trebuie să modificăm toată legislația pentru excepție, în al doilea rând ar trebui să verificăm dacă în momentul în care se trimite la parchet și se dă înapoi după 10 zile, părțile au totuși acces, pentru că dacă ne uităm puțin la textul de lege, îmi spune – pot să-l trimit la parchet doar în cazul în care nu există un termen pentru înaintarea la instanță, ceea ce înseamnă că-l pot trimite la parchet doar în cazul în care în mod fizic pot să-i dau parchetului cele 10 zile și există și un timp pentru părțile din dosar să ceară consultarea dosarului. Cred că este o problemă falsă, dar neavând nici datele statistice, nicio evaluare a tuturor incidențelor acestui text în practică, nici nu pot să mă pronunț cu certitudine.

Monica Livescu: Aș vrea totuși să evoc și alin. (3) care este până la urmă exemplul tipic până unde se poate duce. Acolo nu mai avem nicio circumstanțiere cu privire la condiția din alin. (2), însă aici se arată că poate să rămână în vederea analizării posibilității exercitării căii de atac și să fie restituite cel mai târziu la expirarea termenului, deci îl poate ține pe toată durata termenului parchetul pentru a analiza dacă exercită calea de atac și atunci pentru cealaltă parte ce mai rămâne?

Alexandra Lăncrănjan: Haideți să vedem în textul de lege ce este recursul în casație? Ca să plecăm de la ce premisă discutăm. Nu vorbim în abstract, vorbim în cazul concret ca premisă juridică. Una este calea de atac ordinară la care au acces părțile și alta este calea recursului în casație. Haideți să vedem care e definiția recursului în casație ca să vedem și ce noimă are textul acela care spune că până la expirarea termenului.

Alexandru Bogdan Arghir: Dacă-mi permiteți, din perspectiva instanței de judecată, întotdeauna instanța este cea care tranșează litigiile între avocat, procuror, nu este de fapt un conflict, ci un dialog judiciar instanță-avocat-procuror, înțeleg oarecum nemulțumirea colegilor avocați din perspectiva dispozițiilor din Regulament, se prevede în mod expres acest “drept” al Ministerului Public de a primi dosarul din instanță în vederea motivării căii de atac, dar trebuie menționat că dosarul se trimite exclusiv după ce s-a motivat hotărârea judecătorească. Hotărârea judecătorească se comunică părților, calea de atac se exercită împotriva hotărârii judecătorești, deci cumva accesul avocatului la dosar prin prisma hotărârii judecătorești, hotărârea judecătorească reprezintă oglinda dosarului, acela este actul care se atacă, este absolut firesc atât avocatul, cât și procurorul să aibă acces la dosar pentru a-și exercita calea de atac, a o motiva cât mai bine cu putință pentru a avea cât mai multe șanse de reușită. Putem discuta dacă această dispoziție n-ar trebui să fie prevăzută cumva și în favoarea colegilor avocați, dar și colegii avocați au avut acces la dosar în instanță pe toată perioada cât a fost în instanță, la fel și colegii procurori. Pot fi de acord cu dumneavoastră că atunci când se schimbă avocatul în calea de atac, practic nu are acces decât la hotărârea judecătorească și nu e suficient, ar trebui să aibă acces la întregul dosar din instanță. Dar această chestiune poate fi ușor reglată, chiar dacă se transmite dosarul uremează să fie restituit, dacă se respectă sau nu termenul, aia e o altă discuție, uneori se respectă, alteori, nu prin prisma complexității dosarelor etc. Dar accesul real urmează să existe, nu se pune problema să nu aibă acces colegii avocați la dosarul de urmărire penală și din instanță, adică întregul dosar. Cumva această egalitate a armelor există, poate e de discutat și cred că există dialog în ideea de a avea o reglementare asemănătoare în sensul că avocatul părții are dreptul de a studia dosarul după motivarea hotărârii judecătorești un anumit interval de timp pentru a-și motiva cât mai bine calea de atac, dar cu riscul de mă repeta, ceea ce se atacă este hotărârea judecătorească, ea se comunică. Mulțumesc!

Bogdan Dumitrache: Este în Regulamentul instanțelor judecătorești. Nu e o dispoziție de Cod de procedură penală, ci o dispoziție regulamentară. Ar fi fost mai oportun să fie în Cod? Merită atât spațiu? Haideți să discutăm de lege lata. Codul de procedură penală nu s-a mai modificat de mult timp, e adevărat, dar are cine să-l modifice. Trecem la punctul 2, la instanță și apoi executarea silită.

Transcript JURIDICE.ro
(Chiar vrei să(-ți) vezi dosarul? (ediția 142). VIDEO+Transcript, disponibil aici, 26 iunie 2017)

Back To Top