617 citiri

Curtea consideră că avansarea unor astfel de motive de detenție apare deosebit de îngrijorătoare, deoarece indică faptul că o persoană poate fi pedepsită pentru că se bazează pe dreptul său fundamental la un proces echitabil

89. În sfârșit, unul dintre motivele pentru care instanța districtuală Kretinga a refuzat eliberarea reclamantului din detenție a fost faptul că acesta a refuzat să depună mărturie în cadrul procedurii penale (a se vedea punctele 34 și 36 de mai sus). În acest sens, Curtea reiterează faptul că privilegiul împotriva autoincriminării și dreptul de a păstra tăcerea sunt, în general, standarde internaționale recunoscute, care se află în centrul unei proceduri echitabile (a se vedea Ibrahim și alții împotriva Regatului Unit [GC], nr. 50541/08 și alți 3, § 266, 13 septembrie 2016 și cazurile citate în acesta; a se vedea și jurisprudența Curții Supreme a Lituaniei la punctul 55 de mai sus). Curtea consideră că avansarea unor astfel de motive de detenție apare deosebit de îngrijorătoare, deoarece indică faptul că o persoană poate fi pedepsită pentru că se bazează pe dreptul său fundamental la un proces echitabil (a se vedea Lutsenko împotriva Ucrainei, nr. 6492/11, §72, 3 iulie 2012 și Volyanyk împotriva Ucrainei [Comitetul], nr. 7554/10, § 18, 2 octombrie 2014).

Notă MMB: Pentru o astfel de faptă petrecută în România – 2020 și nu în Lituania – 2017, dar nu a instanțelor, ci a procurorilor, deși nu știu cine a sancționat pe procuror,  astfel încât chiar nu mă pot relaxa doar pentru că nu e fapta instanței, ci a procurorului, a se vedea și Radu Chiriță, Dacă e marți e Belgia, dacă e joi e Belarus, aici:

„În schimb, ce urmează nu am mai văzut din anii de glorie în care procurorii erau cei care arestau, iar judecătorii erau doar copii de mingi. Citez: „Deşi aflat în stare de arest (actual la domiciliu), inculpatul şi-a menţinut poziţia de tăcere abordată de la începutul urmăririi penale, deşi a înţeles că, în afara dreptului său legal cert de a-şi gândi, împreună cu apărătorii, propria strategie, favorizează, indirect, inculpaţi care, posibil, au comis fapte mai grave decât ele pentru care el însuşi e pus sub acuzare”. Nu zic nimic despre limba română, despre structura frazei, despre „au comis fapte mai grave decât ele pentru care el însuşi e pus sub acuzare”. Mă abţin. Cu greu.

Nu mă pot abţine însă să nu spun, în piaţa publică, că fraza aceea este un abuz şi o încălcare grosolană a dreptului constituţional al omului la tăcere. Omul a fost reţinut pentru că şi-a exercitat acest drept, după ce anterior procurorul i-a atras atenţia că exercitarea dreptului său nu îi va produce vreo consecinţă defavorabilă. Nu vă imaginaţi că mai scrie ceva relevant după aceea. Urmează vreo două fraze în care se vorbeşte despre măsura asiguratorie şi după aia că inculpatul a fost perseverent în comiterea de infracţiuni (alea pentru care fusese arestat în urmă cu trei luni). Şi atât, 24 ore la zdup.”

89. Lastly, one of the reasons for which the Kretinga District Court refused to release the applicant from detention was the fact that she had refused to give evidence in the criminal proceedings (see paragraphs 34 and 36 above). In this connection, the Court reiterates that the privilege against self-incrimination and the right to remain silent are generally recognised international standards which lie at the heart of a fair procedure (see Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 266, 13 September 2016, and the cases cited therein; see also the case-law of the Supreme Court of Lithuania in paragraph 55 above). The Court considers that advancing such grounds for detention appears particularly disturbing, as it indicates that a person may be punished for relying upon his or her basic right to a fair trial (see Lutsenko v. Ukraine, no. 6492/11, § 72, 3 July 2012, and Volyanyk v. Ukraine [Committee], no. 7554/10, § 18, 2 October 2014).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 10 noiembrie 2020, Leoniene împotriva Lituaniei, disponibilă aici, definitivă)

Back To Top