477 citiri

Independența presupune obligația de a acționa exclusiv în numele clientului

38 Or, acest stat membru susține că interdicția în discuție este necesară pentru a se garanta independența și imparțialitatea contabililor IPCF, precum și pentru a se asigura respectarea obligației de păstrare a unui strict secret profesional, a cărei încălcare este sancționată de articolul 458 din Codul penal belgian. Întrucât independența presupune obligația de a acționa exclusiv în numele clientului, Regatul Belgiei apreciază că exercitarea de către un contabil IPCF a altor activități l‑ar putea determina pe acesta să țină seama de considerații străine de interesul clientului său. În această privință, statul membru menționat subliniază că agenții imobiliari, brokerii de asigurări și agenții la bursă sunt remunerați pe baza unui comision al cărui cuantum se poate dovedi mai ridicat decât onorariile obținute din activitatea de contabil, astfel încât ar putea apărea un conflict de interese dacă contabilul ar ține seama de alte considerații decât cele care sunt legate exclusiv de interesul clientului său.

Nota MMB: Mutatis mutandis pentru avocati? Sau nu ar permite codul deontologic sau practica judiciara nationala?

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 27 februarie 2020, C-384/18, disponibilă aici)

Back To Top