254 citiri

Această interpretare ar fi contrară nu numai abordării teleologice care ar fi fost reținută de Curte, dar și abordării in rem care pare să fi fost reținută de Consiliul Uniunii Europene

54. Comisia consideră că Tribunalul se întemeiază pe o interpretare literală eronată și excesiv de restrictivă a articolului 2 alineatul (3) și a articolului 3 din Decizia nr. 715/78. Această interpretare ar fi contrară nu numai abordării teleologice care ar fi fost reținută de Curte în Hotărârea Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia(26), dar și abordării in rem care pare să fi fost reținută de Consiliul Uniunii Europene în cadrul lucrărilor pregătitoare ale Regulamentului nr. 2988/74(27).

Yves Bot
(Concluziile prezentate in C-201/09 P și C-216/09 P, disponibile aici)

Back To Top