115 citiri

Simplul fapt că s-a apelat la un avocat intră sub incidența protecției secretului profesional

Simplul fapt că s-a apelat la un avocat intră sub incidența protecției secretului profesional.

Notă MMB: A se vedea și George Orwell, aici: „în prezent ne-am coborât la un așa nivel încât reiterarea sau reformularea evidentului a devenit prima datorie a oamenilor inteligenți”.

Curtea Constituțională a Belgiei
(Cererea adresată Curții de Justiție de pronunțare a unei decizii preliminare, C-694/20, disponibilă aici)

Back To Top