572 citiri

Pentru că un student, Thamasius, neliniștit că profesorul permite ca interogarea asupra naturii sufletului (de către Porfir) să continue pe o perioadă de câteva zile, Plotin …

[Discuțiile orale au generat text, iar secole de seminarii au produs mai multe texte. (…) Seminariile erau esențiale pentru formularea ideilor lui Plotin, care necesitau testări intense, înainte ca acestea să poată fi destinate scrierii și, astfel, diseminării mai largi (și mai puțin controlate). Pentru că un student, Thamasius, neliniștit că profesorul permite ca interogarea asupra naturii sufletului (de către Porfir) să continue pe o perioadă de câteva zile, Plotin, făcând poate un joc de cuvinte cu privire la obiecțiune, a insistat că, dacă dificultățile celui ce întreabă (Porfir) nu sunt rezolvate, oricum nu ar fi nimic care să merite să fie stabilit printr-o terminologie fixă (biblia) (nota de subsol 37: pentru probleme privind semnificația exactă a acestui lucru, vezi Lim 1993).]

Oral discussions generated text, and centuries of seminars produced multiple texts. (…) The seminars were essential for the formulation of Plotinus’ ideas, which required strenuous testing, before they could be consigned to writing and thus wider (and less controlled) dissemination. For one student, Thamasius, uneasy that the teacher was allowing questioning on the nature of the soul (by Porphyry) to continue over a period of several days, Plotinus, perhaps playing on the words of the objection, insisted that, if the difficulties of the questioner (Porphyry) were not resolved, there would be nothing worth consigning to a fixed term (biblia) anyway (nota de subsol 37: for problems on the exact meaning of this, see Lim 1993).

Jill Harries
(Legal education and training of lawyers în The Oxford Handbook of Roman Law and Society, 2016, la pp. 157-158)

Back To Top