1.388 citiri

La 30 martie 2005, judecătorul A.K., având în vedere complexitatea cazului, a solicitat să îi acorde o prelungire până la 31 mai 2005 pentru pregătirea hotărârii scrise. Cererea a fost acceptată. Hotărârea a fost comunicată avocatului reclamanților la 5 mai 2005. Dispozitivul hotărârii se întinde pe șaptezeci de pagini, iar raționamentul pe 830 de pagini.

[23. La 29 martie 2005, Curtea Regională de la Varșovia a pronunțat hotărârea. Judecătorul A.K. a prezentat oral principalele motive ale verdictului.

24. Instanța de fond a condamnat primul reclamant pentru deturnarea proprietății FOZZ de o valoare considerabilă comisă cu alte persoane în perioada martie 1989 – decembrie 1991 (articolul 284 § 2 coroborat cu articolele 12 și 294 § 1 din Codul penal). Instanța de fond a reținut că, în calitatea sa de șefă operațiuni interne și ulterior director general adjunct, a deturnat un total de 3.779.835,75 USD de la FOZZ în beneficiul ei și al altor entități (punctul III din dispozițiile operative ale hotărârii) . În ceea ce privește această infracțiune, instanța a condamnat-o la cinci ani de închisoare și la amendă.

(…)

29. La 30 martie 2005, judecătorul A.K., având în vedere complexitatea cazului, a solicitat președintelui Curții Regionale din Varșovia să îi acorde o prelungire până la 31 mai 2005 pentru pregătirea hotărârii scrise. Cererea a fost acceptată. Hotărârea a fost comunicată avocatului reclamanților la 5 mai 2005. Dispozitivul hotărârii se întinde pe șaptezeci de pagini, iar raționamentul pe 830 de pagini.]

23. On 29 March 2005 the Warsaw Regional Court delivered its judgment. Judge A.K. presented the main reasons for the verdict orally.

24. The trial court convicted the first applicant of misappropriation of the FOZZ’s property of a considerable value committed with other persons between March 1989 and December 1991 (Article 284 § 2 in conjunction with Articles 12 and 294 § 1 of the Criminal Code). The trial court held that, in her capacity as Head of Domestic Operations and later Deputy Director General, she had misappropriated a total of USD 3,779,835.75 from the FOZZ for the benefit of herself and other entities (point III of the operative provisions of the judgment). With regard to that offence, the court sentenced her to five years’ imprisonment and a fine.

(…)

29. On 30 March 2005 Judge A.K., in view of the complexity of the case, requested the President of the Warsaw Regional Court to grant him an extension until 31 May 2005 for preparation of the written judgment. The request was granted. The judgment was served on the applicants’ counsel on 5 May 2005. The operative part of the judgment runs to seventy pages and the reasoning to 830 pages.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 12 aprilie 2018, Chim împotriva Poloniei, disponibilă aici)

Back To Top