1.367 citiri

Statul e înființat ca să apere drepturile omului

Progresele filosofiei germane și contractul social al lui Rousseau au produs o nouă teorie care dă ca bază a organizației sociale: coexistența libertăților.
Doctrina politică a lui Kant poartă numele de teoria misiunei de garanție a drepturilor individuale. I s-a dat acest nume pentru că după Kant, Statul e înființat ca să apere drepturile omului, adică acele drepturi fundamentale, cu care se naște fiecare din noi. El pleacă de la ideea că orice om este ființă liberă, având dreptul de a-și dezvolta facultățile sale și datoria să respecte în ceilalți dreptul la perfecționare și dezvoltare. El se preocupă de libertatea fiecăruia și de libertatea tuturor; de aici teoria lui mai poartă și numele de “teorie a coexistenței libertăților”, pe care am văzut-o la dezvoltarea doctrinelor de drept.
Doctrina lui Kant e opozitul doctrinei omnipotenței Statului asupra individului, e antiteza doctrinei “binelui public” în numele căruia ne vorbea Rousseau, și înainte de el alți gânditori pe care i-am cercetat. Această doctrină e un progres în modul de a concepe organizarea socială, pentru că de la dânsa încoace apare în mod cristalizat recunoașterea drepturilor primordiale ale cetățenilor.

Constantin G. Dissescu
(Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p. 179 și urm.)

Back To Top