1.295 citiri

Mandatul european de arestare îl identifica, menționa pedeapsa principală, natura și încadrarea juridică a infracțiunilor, precum și dispozițiile legale aplicabile și conținea o expunere a faptelor

22. Întrucât IK a fugit în Țările de Jos după judecarea sa, autoritatea judiciară belgiană competentă a emis, la 27 august 2014, un mandat european de arestare împotriva sa. Mandatul european de arestare îl identifica, menționa pedeapsa principală, natura și încadrarea juridică a infracțiunilor, precum și dispozițiile legale aplicabile și conținea o expunere a faptelor. Acesta nu menționa însă pedeapsa complementară la care IK fusese de asemenea condamnat.

Notă MMB: A se compara cu datele pe care trebuie să le conțină un mandat de executare în România după ce se pronunță o condamnare definitivă și începi astfel deja executarea fără să ai vreo motivare, ci doar minuta ce nu conține absolut deloc o expunere a faptelor și o corelare a lor cu infracțiunile pentru care ești condamnat și deja începi să execuți.

Articolul 555
(1)Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de judecătorul delegat cu executarea în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa de fond sau, după caz, în ziua primirii extrasului prevăzut la art. 553 alin. (3), se întocmeşte în 3 exemplare şi cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, numărul şi data hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o, pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat, pedeapsa accesorie aplicată, timpul reţinerii şi arestării preventive ori al arestului la domiciliu, care s-a dedus din durata pedepsei, menţiunea dacă cel condamnat este recidivist, precum şi, după caz, menţiunea prevăzută la art. 404 alin. (6), ordinul de arestare şi de deţinere, semnătura judecătorului delegat, precum şi ştampila instanţei de executare.

Eleanor Sharpston
(Concluziile prezentate în data de 8 noiembrie 2018, C‑551/18 PPU, EU:C:2018:890, disponibile aici)

Back To Top