Clauzele din contractele de prestări juridice devin abuzive dacă …

12 august 2017
616 citiri

Avocat profesionist
– Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se aplică contractelor standardizate de prestări de servicii juridice încheiate de un avocat cu o persoană fizică ce nu acționează în scopuri legate de activitatea sa profesională.
– Clauzele din contractele de prestări juridice devin abuzive dacă sunt clauze standardizate care nu reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii
– Clauzele standardizate nu pot pune problema confidențialității raporturilor avocaților cu „clienții consumatori”
– Clauzele negociate din contractele avocațiale care conțin informații supuse confidențialității nu intră sub incidența Directivei 93/13/CEE
– Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor în funcție de criteriile privind natura contractului și inteligibilitatea și claritatea acestora se face de către instanțele de trimitere.

Claudiu Constantin Dinu
(Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ed. Hamangiu, ediția a doua, 2017, la p. 101)

Lasă un răspuns