Citatul zilei: Cuvântul cucerește tot ceea ce supusese sabia dușmanilor (libertatea de exprimare)

13 august 2017
433 citiri

Cu Pirus se afla un oarecare Cineas, de fel din Tesali, care părea că are destul înțelepciune și, ca fost auditor al lui Demostene, era singurul dintre toți oratorii de atunci care le amintea auditorilor, ca într-o icoană vie, de puterea și dibăcia elocinții lui Demostene. El era prieten cu Pirus care-l trimitea în solie pe la cetăți și confirma adevărul spus de Euripide că:
„Cuvântul cucerește tot
Ceea ce supuse sabia dușmanilor”.
Pirus deci spunea că mai multe cetăți cucerise Cineas cu cuvântul decât el însuși cu armele și-l cinstea foarte mult și se folosea de el. Cineas, văzând atunci pe Pirus că se avântă spre Italia, când l-a găsit odată mai liber, l-a atras într-o convorbire în felul următor:
– Se zice, Pirus, că romanii sunt războinici și că conduc multe neamuri de buni luptători. Și dacă zeul ar da să-i invingem, ce vom face?
– Mă întrebi, zise Pirus, despre un lucru evident. Dacă romanii vor fi învinși nu va mai fi acolo nici o cetate demnă de luptă, nici barbară, nici elenă, ci vom stăpâni îndată întreaga Italie, a cărei mărime și virtute și putere oricărui altuia i se cade să nu o cunoască, dar nu ție.
Cineas, oprindu-se puțin, zice:
– Și după ce vom cuceri Italia, rege, ce vom face?
– Foarte aproape – zice Pirus, cunoscând gândul lui – își întinde Sicilia mâinile, o insulă rodnică și bine populată, ușor de cucerit; în insulă, de la moartea lui Agatocle, acum domnește dezbinarea și anarhia cetățenilor și a demagogilor.
– Bine zici, Pirus, răspunse Cineas, dar cucerirea Siciliei va fi oare sfârșitul expediției noastre?
– Zeul să ne dea, zice Pirus, victorie și succes! Acestea ne vor servi numai ca niște preludii pentru fapte mari. Căci cine ar putea să se abțină de la Libia și de la Cartagina, care se află la îndemână și pe care Agatocle, fugind pe ascuns de Siracuza și trecând marea cu câteva corăbii, era cât pe-aci s-o cucerească? Și s-ar mai putea spune oare că, dacă-i vom învinge, vreunul dintre dușmanii obraznici de acum ni se va mai opune?
– Nimeni nu se va mai opune, observă Cineas, fiindcă este evident că cu o astfel de armată vom putea cuceri Macedonia și să conducem temeinic Elada. Dar când totul va fi sub stăpânirea noastră, ce vom face?
Pirus, râzând, zise:
– Vom avea multă liniște și ne vom ospăta în fiecare zi, prea bunule, și ne vom veseli mereu discutând.
– Atunci, Cineas, luând cuvântul, zice: „Ce ne împiedică să benchetuim și să fim în liniște unii cu alții, dacă chiar avem și ne sunt la îndemână fără bătaie de cap aceste lucruri, pentru atingerea cărora avem să mergem prin sânge mult, prin mari suferințe și primejdii, făcând multe rele altora și suferind noi înșine?”
Prin aceste cuvinte, Cineas a mâniat pe Pirus mai mult decât l-a făcut să-și schimbe hotărârea, căci, pe de o parte, se gândea la ce viață fericită părăsea, iar, pe de alta, nu putea renunța la nădejdea de a dobândi cele ce râvnea. (s.n. – M. M.-B.)

Plutarh
(Pirus în Vieți paralele, vol. III, ed. Științifică, la pp. 26-28)

Lasă un răspuns