425 citiri

Sunt mii de diferențe în intrepretațiunile legii…

Voltaire a zis cu drept cuvânt că “legea morală lucrează asupra tuturor națiunilor: sunt mii de diferențe în interpretațiunile acestei legi, în mii de împrejurări, dar fondul e întotdeauna același, și acest fond e ideea justului și injustului”. Toți oamenii au scrisă ideea justului, binelui, în inima lor; unii sunt mai pătrunși de această idee, alții mai puțin. Toți tind la bine, dar reușesc toți? Aceasta e o altă chestiune.

Constantin G. Dissescu
(Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p. 184)

Back To Top