927 citiri

Trasimacos se întreabă dacă justiția este un bine sau un rău

Întrucât neagă orice adevăr obiectiv, Sofiștii negau de asemenea că există o justiție absolută. Chiar dreptul este, pentru ei, relativ, opiniune schimbătoare, expresiune a arbitrariului și a forței. Just este ceea ce folosește celui mai puternic. Astfel, Trasimacos se întreabă dacă justiția este un bine sau un rău, și răspunde: justiția este în realitate un bine al altuia. Este un avantaj pentru cel care comandă și un rău pentru cel care se supune.

Giorgio del Vecchio
(Lecțiuni de filosofie juridică (trad. Constantin Drăgan), 1943, București, p. 27)

Back To Top