…. solicitând ca aceasta să fie obligată să-i restituie suma de 186 lei, cu titlu de daune cauzate prin nelivrarea unui vaccin ce trebuia administrat fiicei sale

4 ianuarie 2018
648 citiri

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

P___ cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 02.07.2015, sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXX, reclamanta U___ C_____ I____ a chemat în judecată pe pârâta Direcția de S_______ P______ Județeană S______, solicitând ca aceasta să fie obligată să-i restituie suma de 186 lei, cu titlu de daune cauzate prin nelivrarea unui vaccin ce trebuia administrat fiicei sale, C______ C____, născută la data de 16.01.2015, când aceasta a împlinit vârsta de 2 luni.

În motivare, reclamanta a arătat că fiica sa, C______ C____, s-a născut la 16.01.2015 și la împlinirea vârstei de 2 luni, deci la 16.03.2015, trebuia să primească gratuit prin medicul de familie, de la Statul Român, un vaccin pe care medicul îl administrează copilului și, întrucât la data de 16.03.2015, când trebuia să facă acest vaccin copilului nu i s-a pus la dispoziție vaccinul a fost nevoită să-l cumpere de la farmacie, iar apoi l-a administrat copilului, la data de 02.04.2015.

Cererea a fost motivată pe disp. art. 1349, art. 1381 Cod civil.

(…)

Analizând elementele răspunderii delictuale prin prisma faptelor mai sus descrise, instanța reține că pârâta avea obligația de a asigura vaccinarea minorului reclamantei la vârsta de 2 luni.

În lipsa punerii la dispoziție de către pârâtă a vaccinului mai sus amintit, reclamanta a fost nevoită să achiziționeze din farmacie acest vaccin în vederea realizării vaccinării conform calendarului național de vaccinare.

Contravaloarea acestui vaccin reprezintă chiar prejudiciul creat în patrimoniul reclamantei, astfel încât instanța, în temeiul disp. art. 1349 cod civil, va admite acțiunea și va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 186 de lei.

În temeiul art. 453 cod procedură civilă, instanța va obliga pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 20 de lei.

Notă MMB– ne-am fi dorit să fi putut afla de pe pagina ROLII (precum putem afla de pe pagina de jurisprudență din Franța) dacă această sentință a fost atacată, și dacă da, să avem un al doilea link care să ne ofere acces și la rezultatul căii de atac (precum avem acces în Franța). În plus, ne-am fi dorit să putem afla numărul dosarului (adică să nu fie anonimizat numărul dosarului, pentru a ni se permite astfel să-l identificăm și să căutăm singuri dacă o atare sentință a fost sau nu atacată). Nu înțelegem de ce în alte țări precum Franța sau Italia aceste aspecte nu sunt anonimizate, dar în România, da.

Judecătoria Suceava
(Sentința civilă nr. 607, Ședința publică din data de 12 februarie 2016)

Lasă un răspuns