406 citiri

Cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi

26. Referitor la invocarea direct în faţa Curţii a pretinsei contrarietăţi între textul legal criticat cu dispoziţiile constituţionale ale art. 41 privind dreptul la muncă, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012), invocarea în susţinerea excepţiei a unor dispoziţii constituţionale direct în faţa Curţii, şi nu în faţa instanţei de judecată, contravine art. 10 alin. (2) şi art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992, întrucât cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi, ce nu au fost puse în discuţia părţilor în faţa instanţei de judecată.

Notă MMB: a se compara cu punerea în discuție din oficiu, de către Conseil Constitutionnel, a unui motiv de neconstituționalitate ce ulterior este și admis:

4. Le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré de ce qu’en fixant, pour le manquement à une obligation déclarative qu’elles répriment, une amende en pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. (Decizia nr. 2017-692 QPC)

Curtea Constituțională a României
(Decizia nr. 678/2016 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 27 februarie 2017)

Back To Top