În ceea ce privește problema dacă normele deontologice în discuție în litigiul principal constituie o decizie potrivit articolului 101 TFUE …

8 martie 2018
418 citiri

46 În ceea ce privește problema dacă normele deontologice în discuție în litigiul principal constituie o decizie potrivit articolului 101 TFUE, trebuie amintit că și o recomandare de preț, indiferent de statutul juridic exact al acesteia, poate fi considerată ca reprezentând o astfel de decizie (Hotărârea din 27 ianuarie 1987, Verband der Sachversicherer/Comisia, 45/85, Rec., p. 405, punctul 32).

47 În speță, caracterul obligatoriu al Codului deontologic în privința geologilor, precum și posibilitatea de a aplica sancțiuni acestora în cazul nerespectării codului menționat trebuie să conducă la considerarea normelor pe care le conține ca reprezentând o decizie potrivit articolului 101 TFUE.

(…)

52 Având în vedere considerațiile ce precedă, este necesar să se constate că normele deontologice, care indică drept criterii de stabilire a onorariilor profesionistului demnitatea profesiei, precum și calitatea și importanța prestației, sunt susceptibile să restrângă concurența în cadrul pieței interne. (s.n. – M.M.-B.)

Curtea de Justiție
(Hotărârea din 18 iulie 2013, C-136/12, EU:C:2013:489)

Lasă un răspuns