Jurământul în biserică, pe Biblie, reprezenta una dintre metodele cele mai eficiente utilizate de procedura penală pentru a asigura dovada acuzării

25 aprilie 2018
545 citiri

Capitolul IV – Furtul, la feminin

În decalog, porunca referitoare la furt este ca importanță, a opta, după cele referitoare la credință și suflet, iar apoi după cele care condamnă pornirile cele mai rele și mai violente ale omului. Doar minciuna și invidia sunt păcate mai mici decât furtul. Cum se distinge furtul comis de o femeie? Slăbiciunea firii femeii, despre care vorbește întreaga lume masculină, de la preot și învățător până la boier și funcționar, trebuie asociată cu acest delict. Ea putea genera niște trăsături care să reflecte preferințele femeii în materie de furt: de a acționa, de a-și manifesta preferința pentru anumite obiecte și de a se asocia cu un făptaș. Era femeia capabilă să comită acte atât de grave încât să implice violența dusă la extrem sau să denote ceva mai mult decât pornirea de a acționa potrivit instinctelor, trăsătură cu care era asociată în epocă?
(…)
Complicitatea reprezentă una dintre principalele caracteristici ale furtului feminim, după cum se va putea desluși și din exemplele ce vor urma.
(…)
Demn de remarcat pentru această perioadă este numărul mare de cazuri în care stăpânii își reclamă servitorii pentru furt, fapt care în puține cazuri poate fi probat. Jurământul în biserică, pe Biblie, reprezenta una dintre metodele cele mai eficiente utilizate de procedura penală pentru a asigura dovada acuzării (nota de subsol 2 cu trimitere la Valentin Al. Georgescu, Ovid Sachelarie, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova …, pp. 148-153; Constanța Vintilă-Ghițulescu, În șalvari și cu ișilc… pp. 99-101). Altminteri, totul era perceput ca o răfuială în plan domestic între patron și slujitor.

Nicoleta Roman
(Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, ed. Humanitas, 2016, la pp. 362-364).

Lasă un răspuns