634 citiri

Interpretarea este o procedură mentală care însoțește procesul aplicării dreptului

Dacă dreptul trebuie aplicat de un organ de drept, acesta trebuie să constate sensul normelor pe care urmează să le aplice, trebuie să le interpreteze. Interpretarea este prin urmare o procedură mentală care însoțește procesul aplicării dreptului în mersul său de la o treaptă superioară la una inferioară.

Hans Kelsen
(Doctrina pură a dreptului (trad. I. Constantin), Humanitas, 2000, București, p. 404)

Back To Top