523 citiri

Protocolul nr. 16 nu poate crește efectivitatea CEDO înainte ca deciziile naționale să dobândească autoritate de lucru judecat la un nivel comparabil cu cel al dreptului Uniunii

81. Pe de altă parte, în orice caz, considerăm că, chiar în ceea ce privește statele semnatare, Protocolul nr. 16 nu poate crește efectivitatea CEDO înainte ca deciziile naționale să dobândească autoritate de lucru judecat la un nivel comparabil cu cel al dreptului Uniunii.

82. Desigur, Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea de a adresa Curții Europene a Drepturilor Omului cereri de avize consultative cu privire la chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor și libertăților definite de CEDO sau de protocoalele sale. Cu toate acestea, există trei diferențe majore între acest mecanism și cel stabilit la articolul 267 TFUE. În primul rând, această posibilitate este rezervată „celor mai înalte jurisdicții” ale părților contractante, în temeiul articolului 1 din acest protocol. În al doilea rând, Curtea Europeană a Drepturilor Omului va efectua o filtrare a acestor cereri, în conformitate cu articolul 2 din protocolul menționat. În al treilea rând, articolul 5 din Protocolul nr. 16 precizează că avizele consultative emise în acest context nu au caracter obligatoriu.

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
(Concluziile prezentate în data de 5 iunie 2018, C-234/17, EU:C:2018:391)

Back To Top