637 citiri

În cazul în care nu ar exista posibilitatea de a contesta în mod eficient afirmația executivului că securitatea națională a fost în joc …

213. Curtea reiterează că nu poate contesta decizia autorităților naționale bazată pe considerente de securitate națională. Cu toate acestea, chiar și în cazul în care securitatea națională este în joc, conceptele de legalitate și de stat de drept într-o societate democratică impun ca măsurile care afectează drepturile fundamentale ale omului să fie supuse unei anumite forme de procedură contradictorie în fața unui organism independent competent pentru a examina motivele deciziei și dovezile relevante. În cazul în care nu ar exista posibilitatea de a contesta în mod eficient afirmația executivului că securitatea națională a fost în joc, autoritățile statului ar fi în măsură să atenteze arbitrar la drepturile protejate de Convenție ( a se vedea Liu, citată mai sus, §§ 85-87, și Al Nashif v Bulgaria, nr. 50963/99, §§ 123 și 124, 20 iunie 2002).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 2 octombrie 2013, CE:ECHR:2013:1021JUD005550807)

Back To Top