523 citiri

În cadrul ședinței s-a dezbătut dacă protecția demnității umane se extinde și asupra defuncților

44 În cadrul ședinței s‑a dezbătut dacă protecția demnității umane (articolul 2 TUE și articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) se extinde și asupra defuncților. Nu credem că, pentru soluționarea prezentei cauze, este esențial un răspuns categoric la această întrebare, care depășește limitele cauzei. În opinia noastră, faptul că defuncții nu ar mai fi titulari de drepturi nu înseamnă că demnitatea lor, din timpul vieții, nu ar putea să beneficieze de o prelungire adecvată, protejată din punct de vedere juridic, postmortem. De fapt, acest principiu constituie temeiul ultim al răspunsului judiciar, civil sau penal, la anumite comportamente (de exemplu negarea crimelor atroce) care implică dispreț față de victimele decedate.

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA
(Concluziile prezentate în data de 21 iunie 2018, C-342/17, EU:C:2018:479)

Back To Top