304 citiri

Textul trimiterii nu a fost dat publicităţii de Curtea Constituţională a României … totuși, conținutul esențial al cererii a fost dezvăluit în limba neerlandeză …

Nota de subsol
121 Textul trimiterii nu a fost dat publicităţii de Curtea Constituţională a României, invocându-se dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, respectiv faptul că actele şi lucrările Curţii Constituţionale, pe baza cărora aceasta pronunţă deciziile şi hotărârile ori emite avizele, nu sunt destinate publicităţii. Este o situaţie unică la nivelul tuturor tribunalelor constituţionale din statele membre ale Uniunii Europene, care obişnuiesc să publice imediat după motivare astfel de trimiteri preliminare, chiar în domenii tehnice şi mai puţin spectaculoase pentru public decât cel vizat de trimiterea din această cauză. Totuşi, conţinutul esenţial al cererii a fost dezvăluit, înainte de publicarea în JO, în limba neerlandeză, la http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/hof_van_justitie/nieuwe_hofzaken_inclusief_verwijzingsuitspraak/2017/c-zakennummers/c-673-16-verwijzingsbeschikking_redacted.pdf, spre satisfacţia cercetătorilor, inclusiv a autorului prezentei lucrări.

Dragoș Călin
(Tribunalele constituţionale şi procedura trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Revista Română de Drept European, nr. 2/2018, articol consultat on-line la www.idrept.ro motiv pentru care nu dețin pagina exactă)

Back To Top