518 citiri

Care sunt exact obligațiile autorităților naționale în raport cu o recomandare?

102. În al doilea rând, care sunt exact obligațiile autorităților naționale în raport cu o recomandare? Modul de redactare a articolului 4 alineatul (3) TUE, prin faptul că cuprinde obligația de cooperare loială și sinceră în cadrul Uniunii, este, cu siguranță, foarte cuprinzător și complex. S‑ar putea sugera că, întrucât această dispoziție se referă numai la „obligații” și având în vedere că recomandările, în conformitate cu articolul 288 TFUE, sunt „neobligatorii”, acestea nu pot, prin definiție, să creeze nicio obligație și, prin urmare, nu intră deloc sub incidența articolului 4 alineatul (3) TUE.

Michal Bobek
(Concluziile prezentate în data de 12 decmebrie 2017, C-16/16 P, Regatul Belgiei/Comisia Europeană EU:C:2017:959)

Back To Top