474 citiri

Sancțiunile penale pentru încălcările legilor naționale de punere în aplicare a dreptului comunitar pot fi interzise de acesta pentru motivul că, de exemplu, sunt excesive și ar împiedica astfel libera circulație a persoanelor

74. În primul rând și în general, dreptul comunitar poate influența indirect dreptul penal național, prin aceea că impune ca, în domeniile care aparțin sferei sale de aplicare, dreptul penal național relevant să fie conform cu dreptul comunitar. Această perspectivă a compatibilității este ilustrată de cauza Amsterdam Bulb, în care Curtea s‑a pronunțat în sensul că, în absența unei dispoziții care să prevadă sancțiuni specifice în reglementarea comunitară, statele membre dețin competenta de a alege sancțiunile pe care le consideră corespunzătoare, inclusiv sancțiuni penale(25). Reversul medaliei constă în faptul că sancțiunile penale pentru încălcările legilor naționale de punere în aplicare a dreptului comunitar pot fi interzise de acesta pentru motivul că, de exemplu, sunt excesive și ar împiedica astfel libera circulație a persoanelor(26).

26 – A se vedea în acest sens Hotărârea din 29 februarie 1996, Skanavi și Chryssanthakopoulos (C‑193/94, Rec., p. I‑929, punctul 36) (sublinierea noastră).

JÁN Mazák
(Concluziile prezentate în data de 28 iunie 2007, C-440/05, EU:C:2007:393, click aici)

Back To Top