602 citiri

Ofițerii români de informații externe și-au făcut meseria cât au putut, coruptând, șantajând, cumpărând conștiințe și informații, infiltrându-se în mari companii, organizații politice, economice și culturale, influențând decizii și modificând percepții

Pe de altă parte, energii colosale au fost cheltuite în puerile scopuri politice: neutralizarea unor critici ai regimului, monitorizarea unor organizații anticomuniste ale exilului cu un impact mai mult imaginar decât real, promovarea ridicolă a unei imigini supradimensionate a lui Nicolae Ceaușescu și a soției acestuia peste hotare. (…)
Totuși, din Canada până în Austrlia, din Japonia până în Brazilia și din RFG până în Israel, ofițerii români de informații externe și-au făcut meseria cât au putut, coruptând, șantajând, cumpărând conștiințe și informații, infiltrându-se în mari companii, organizații politice, economice și culturale, influențând decizii și modificând percepții. (…)
Cum au fost acestea valorificate și cât au contribuit la dezvoltarea societății românești și la garantarea securității naționale este o altă problemă. Informația în sine este, desigur, foarte importantă, dar nu este totul: analiza acesteia, coroborarea ei cu alte informații și „sublimarea” în cadrul unei sinteze solide sunt etapele absolut necesare pentru fundamentarea deciziei politice optime.(s.n. – M.M.-B.)

Florian Banu
(De la SSI la SIE: O istorie a spionajului românesc în timpul regimului comunist (1948-1989), ed. Corint, 2016, la p. 547-548)

Back To Top