388 citiri

Plutarh despre ne bis in idem (și despre nedreptatea pedepsirii copiilor pentru faptele părinților)

[Euripide îi denunță sincer pe zei pentru faptul că au deviat „greșelile părinților asupra copiilor” (cu trimitere la TGF Euripides F980 Nauck – M.M.-B.) și, deși restul dintre noi nu se exprimă cu privire la acest subiect, trebuie să fim considerați ca fiind de acord cu această denunțare. Ideea este că fie infractorii actuali au fost pedepsiți, caz în care nu este nevoie ca zeii să pedepsească nevinovații – viitorii copii, întrucât este nedrept, inclusiv pentru infractori, să fie pedepsiți de două ori pentru aceleași fapte; fie zeii au fost leneși și au pierdut șansa de a pedepsi pe cei răi, iar apoi, la o dată ulterioară, îi ochesc pe nevinovații – copii, caz în care ei își acoperă  lentoarea printr-o nedreptate, ceea ce nu se face]

‘Euripides frankly denounces the gods for diverting „the parents’ mistakes on the children”(cu trimitere la TGF Euripides F980 Nauck – M.M.-B.), and although the rest of us may not voice it, you should regard us as agreeing with this denunciation. The point is that either the actual perpetrators have been punished, in which case there is no need for the gods to punish innocent people, since it is unfair for even perpetrators to be punished twice for the same crimes; or the gods have been slack and have wasted the chance of punishing the wrongdoers, and then at a later date they exact it from the innocent, in which case they are making up for their slowness by injustice, which is not on.

Plutarh
(On God’s Slowness to Punish în Essays (trad. R. Waterfield), ed. Penguin Books, 1992, la pp. 268-9)

Back To Top