744 citiri

Categorii de legi diabolice sau rele (cum arată ele)

[Legile care sunt folosite sistematic în persecuția oamenilor pe motive rasiale, etnice sau politice pot fi ușor caracterizate drept diabolice. Aceeași caracterizare poate fi acordată legilor care stabilesc pedepse extrem de disproporționate și care tratează persoanele acuzate în funcție de cine sunt și nu de ceea ce au făcut. Rele sunt, de asemenea, legile care se îndepărtează în mod fundamental de standardele de egalitate în fața legii și de cerința ca subiecții legii să poată prezice rezultatul procedurilor judiciare pe baza unor legi adoptate în prealabil. Astfel de legi sunt imorale și în contradicție clară cu orice noțiune de justiție și stat de drept.]

Laws that are systematically employed in the persecution of people on racial, ethnical, or political grounds may easily be characterised as evil. The same characterisation may be given to laws that mete out grossly disproportionate punishments and that treat persons accused of a wrong according to who they are and not what they have done. Evil also are laws that departs fundamentally from standards of equality before the law and from the demand that the subjects of the law should be able to predict the outcome of legal proceedings on the basis of laws that are enacted in advance. Such laws are imoral and in clear contradiction to any notion of justice and the rule of law.
Hans Petter Graver
(Judges against Justice: On Judges when the Rule of Law is Under Attack, ed. Springer, 2014, la p. 4)

Back To Top