558 citiri

Reglementările legale privind răspunderea judecătorilor nu pot fi utilizate abuziv pentru a exercita presiuni asupra judecătorilor atunci când aceştia examinează cauzele şi, prin urmare, pentru a submina independenţa şi imparţialitatea acestora

45. Curtea apreciază că fiecare dintre elementele anterior expuse trebuie avute în vedere şi dovedite prin probe, ele neputându-se prezuma. Din această perspectivă, Curtea reţine că organul de urmărire penală nu este scutit de responsabilitate, ci, din contră, acesta trebuie să aibă în vedere că orice acţiune a sa în această sferă poate avea ca efect ştirbirea independenţei justiţiei şi a încrederii în justiţie. Reglementările legale privind răspunderea judecătorilor nu pot fi utilizate abuziv pentru a exercita presiuni asupra judecătorilor atunci când aceştia examinează cauzele şi, prin urmare, pentru a submina independenţa şi imparţialitatea acestora.

Curtea Constituțională a României
(Decizia nr. 54/2018 din data de 7 februarie 2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 683 din 6 august 2018(

Back To Top