447 citiri

Singura rezervă la această regulă reţinută de practica judiciară este cea determinată de efectul de dezincriminare în fapt pe care îl are Decizia CCR nr. 405/2016 privind abuzul în serviciu, însă aceste efecte de dezincriminare nu pot fi reţinute şi în cazul Deciziei nr. 368/2017

Pronunţarea de către Curtea constituţională a Deciziei nr. 368/30.05.2017 (M.Of. din 17.07.2017) prin care s-a constatat neconstituţionalitatea art. 35 alin. 1 C .pen., cu consecinţa extinderii sferei de aplicare a instituţiei infracţiunii continuate, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii (pentru cele 6 infracţiuni concurente reţinute în sarcina petentului), nu poate fi reţinută ca motiv de contestaţie la executare, prin aplicarea art. 6 C .pen., întrucât motivul invocat nu se regăseşte între cele prevăzute de lege.

Numai intervenţia unei legi penale noi mai favorabile poate fi invocată în condiţiile art. 6 C .pen., Decizia Curţii Constituţionale menţionată în cerere neavând o asemenea natură.

Singura rezervă la această regulă reţinută de practica judiciară este cea determinată de efectul de dezincriminare în fapt pe care îl are Decizia CCR nr. 405/2016 privind abuzul în serviciu, însă aceste efecte de dezincriminare nu pot fi reţinute şi în cazul Deciziei nr. 368/2017 (notă MMB: a se observa cum instanța nu explică și nu motivează absolut deloc de ce nu pot fi aceste efecte reținute și în cazul deciziei nr. 368/2017. Instanța doar exclamă, și de facto nu motivează! Ce rost are oare să scrii astfel de texte? Care o fi ideea? De ce să vrei să fii judecător ca să ajungi să scrii astfel de hotărâri pe care de fapt NU le motivezi? Pentru ce? De ce să nu vrei să explici justițiabilor ceea ce gândești, mai ales că se presupune că ești mândru de ceea ce gândești și cum gândești? Nu înțeleg. Instanța poate chiar are dreptate, dar instanța NU EXPLICĂ DELOC de ce decide astfel și nu altfel. Daca era suficient crezutul doar pe cuvânt de judecător, nu s-ar mai fi inventat obligația de a motiva.)

Faţă de aceste aspecte, temeiul art. 598 C .proc.pen., rap. la art. 6 C .pen. va respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de contestatorul PANDARU M_____ , fiul lui V_______ şi E______, născut la data de 12.09.1984 în B_____, jud. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu privire la sentinţa penală nr. 2775/08.12.2015, pronunţată de Judecătoria A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, definitivă prin Decizia nr. 479/A/13.04.2016.

În baza art. 275 alin. 2 C .proc.pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 50 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Judecătoria Timișoara
(Decizia nr. 5546/2018, ședința publică din 13 noiembrie 2018, motivată în data de 20 noiembrie 2018, www.rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top