260 citiri

Cu privire la aplicabilitatea considerentelor Deciziei 26/2017 A ICCJ , Decizia nr.6/2017 A ICCJ, Decizia 110/A/04.04.2017 a ICC J, Decizia 24/08.10.2015 a ICCJ, instanţa apreciază că nu ar putea fi valorificate în actualul stadiu procesual, întrucât prezenta cauză este soluţionată definitiv

Acest aspect opune însă, în situaţia de faţă, pe de o parte, puterea de lucru judecat ataşată deciziei Curţii Constituţionale şi pe de altă parte, autoritatea de lucru judecat de care beneficiază hotărârea judecătorească de condamnare a contestatorului.

Astfel, în ipoteza dedusă judecăţii, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea directă de către judecător, a deciziei Curţii Constituţionale, pentru că în cauză există o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare a petentului , iar solicitarea acestuia pe calea prezentei contestaţii la executare ar presupune ca aplicarea deciziei Curţii Constituţionale să se facă, în temeiul art. 4Cod Penal, retroactiv, ceea ce este inadmisibil.

Chiar dacă efectul deciziei Curţii Constituţionale este similar cu al unei legi de dezincriminare, cele două acte, unul jurisdicţional şi altul normativ, nu pot produce aceleaşi consecinţe juridice ale aplicării. Regula, comună de altfel, este că ambele statuează pentru viitor, însă doar în privinţa legii penale (sau contravenţionale) mai favorabile sau a legii de dezincriminare este prevăzută excepţia retroactivităţii, nu şi în privinţa deciziilor Curţii Constituţionale.

Ca atare, instanţa apreciază că prevederile art. 595 d__ Codul de Procedură Penală cu referire la art. 4Cod Penal, sunt aplicabile doar în ipoteza în care după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, intervine ”o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară”.

Ori, ceea ce ar determina constatarea că fapta petentului nu ar mai constitui infracţiunea de abuz în serviciu, nu este o lege nouă, ci o decizie a Curţii Constituţionale, care nu are calitatea de a retroactiva, ci se aplică numai pentru viitor.

De altfel, şi procedura contestaţiei la executare întemeiate pe prevederile art. 595 Cod de Procedură Penală face trimitere la intervenţia unei ”legi” de dezincriminare sau mai favorabile.

În acest context, chiar dacă a trecut un interval destul de mare de timp scurs de la momentul publicării deciziei Curţii Constituţionale şi până în prezent, fără ca legiuitorul să fi intervenit, instanţa de judecată nu se află în situaţia de a putea corecta în vreun fel acest neajuns.

Instanţa apreciază că Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 nu poate fi asimilată unei legi de dezincriminare, şi nu poate fi avută în vedere pentru a justifica şi fundamenta o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 595C.p.p.

(…)

Cu privire la aplicabilitatea considerentelor Deciziei 214/16.06.1997 a CCR, Deciziei nr. 603/06.10.2015 a CCR, Deciziei 26/2017 A ICCJ , Decizia nr.6/2017 A ICCJ, Decizia 110/A/04.04.2017 a ICC J, Decizia 24/08.10.2015 a ICCJ, instanţa apreciază că nu ar putea fi valorificate în actualul stadiu procesual, întrucât prezenta cauză este soluţionată definitiv. Ori, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 4 Constituţie, deciziile Curţii Constituţionale au caracter erga omnes şi pentru viitor, astfel încât, un act normativ se bucură de prezumţia de constituţionalitate pe toată durata de activitate, astfel că decizia curţii nu se poate aplica pentru cauzele definitiv soluţionate, decât în condiţiile art. 453 alin 1 lit f C.p.p

Instanţa apreciază că raţionamentul expus în sensul că Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 nu poate fi asimilată unei legi de dezincriminare, este în concordanţă cu prevederile art. 7 par. 1 d__ Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care consacră principiul legalităţii încriminării şi principiul neretroactivităţii legii penale, instanţa europeană recunoscând implicit excepţia de la neretroactivitate a legii penale noi favorabile.

Este adevărat că noţiunea de ”lege” în sensul art. 7 d__ Convenţie cuprinde atât normele de drept de origine legislativă, cât şi pe cele jurisprudenţiale – pentru sistemele statelor în care jurisprudenţa este considerată izvor de drept – şi presupune îndeplinirea unor condiţii calitative, de claritate, accesibilitate şi previzibilitate. Însă nu poate fi opusă această realitate, cu consecinţa că decizia Curţii Constituţionale ar putea fi interpretată ca având calitatea de a fi inclusă în noţiunea de ”lege”, tocmai prin prisma faptului că ea nu consacră o conduită precisă, ci stabileşte doar nişte repere, pe care trebuie să le aibă în vedere legiuitorul la stabilirea conţinutului infracţiunii de abuz în serviciu, conform cu criticile Curţii Constituţionale.

Pe cale de consecinţă, în baza art.595C.p.p. rap la art.4C.p. instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul P______ S____.
Notă MMB: A se observa cum instanța deși spune că nu poate să facă nimic pentru a remedia lipsa de acțiune a legiuitorului, nu explică TOTUȘI de ce consideră că nu ar putea să facă nimic mai ales că are niște decizii ÎCCJ invocate – în afară de a puncta faptul că hotărârea ar fi una definitivă, de parcă pe calea contestației la executare nu s-ar avea de a face TOCMAI și tot timpul cu hotărâri definitive, la fel cum nu explică de ce, totuși, raportat la decizia nr. 405/2014 a CCR, această decizie nu ar stabili o conduită precisă, sau de ce totuși art. 7 CEDO nu ar impune poate nu numai respectarea unei decizii mai favorabile cu efect erga omnes ce ar stabili conduite precise, precise. De altfel, instanța nu trimite la nicio cauză CEDO care l-ar opri totuși de la aplicarea cu efect retroactiv a unei decizii CCR mai favorabile în materie penală, și, mai mult, instanța afirmă că a sa conduită restrictivă pentru justițiabil ar fi în acord cu art. 7 CEDO fără a indica vreun paragraf din vreo cauză CEDO. Mi se pare că motivarea lipsește de facto cu desăvârșire întrucât judecătorul nu explică, ci doar „declamă”.

Tribunalul Gorj
(Decizia penală nr. 174/2018, ședința publică din data de 11 octombrie 2018, redactată la 31 octombrie 2018)

Back To Top