450 citiri

În susţinerea acestei concluzii vine şi invocarea de către instanţa de contencios constituţional a prevederilor art.19 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (Curtea de Apel București, iulie 2018)

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susţinerile apelanţilor şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea constată că apelurile sunt nefondate şi le va respinge ca atare, pentru următoarele considerente:

I. Cu caracter de principiu, având în vedere aspecte comune de critică, se impun a fi făcute următoarele consideraţii :
1. Incidenţa Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale.

Raportat la exigenţele Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale, instanţa de control judiciar constată că nu pot fi primite aserţiunile apărării referitoare la o pretinsă dezincriminare a infracţiunii de abuz în serviciu, câtă vreme susmenţionata decizie nu a constatat neconstituţionalitatea unui text de lege, ci l-a interpretat în sensul că sintagma ,,îndeplineşte în mod defectuos ” nu poate fi analizată decât în sensul că neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu se realizează prin încălcarea legii, aşa cum se precizează expres în paragraful nr. 55 din Decizia nr. 405/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 8.07.2017 (în acest sens I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 422/RC din 18 octombrie 2016).

În susţinerea acestei concluzii vine şi invocarea de către instanţa de contencios constituţional a prevederilor art.19 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York, care menţionează expres că, pentru a exista infracţiunea de„ abuz de funcţii”, agentul public trebuie să îndeplinească ori să se abţină să îndeplinească, în exerciţiul funcţiilor sale, un act cu încălcarea legii.

Împrejurarea că s-a invocat cu titlu de practică judiciară izolată o hotărâre de speţă nu poate duce la o altă concluzie, câtă vreme, din interpretarea dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Constituţie, Curtea Constituţională nu are atribuţiile puterii legislative pentru a dezincrimina un text legal.

Notă MMB: Eu am obosit să tot comentez erorile din hotărârile de acest tip. Las cititorul să se descurce.

Curtea de Apel București
(Decizia nr. 946/2018, ședința publică din 28 iunie 2018, motivată la 9 iulie 2018, www.rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top