504 citiri

Comisia a depășit limitele stabilite prin articolul 14 alineatul (1) din această directivă

35 Rezultă din tot ceea ce precedă că, întrucât a modificat un element esențial al Directivei 2003/87 prin adoptarea dispozițiilor articolului 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 601/2012 și ale punctului 20 B din anexa IV la acesta, Comisia a depășit limitele stabilite prin articolul 14 alineatul (1) din această directivă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 19 ianuarie 2017, Schaefer Kalk, C‑460/15, EU:C:2017:29, punctul 48).

36 În consecință, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că dispozițiile articolului 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 601/2012 și ale punctului 20 B din anexa IV la acest regulament, întrucât includ în mod sistematic în emisiile instalației de producere a sodei CO2‑ul transferat unei alte instalații în vederea producerii CCP, indiferent dacă acest CO2 este sau nu eliberat în atmosferă, sunt nevalide.

Notă MMB: Doar pentru că CE face ceva, nu înseamnă că e irefragabil valid și/sau în limita competențelor. În speța prezentă avem un caz în care Comisia modifică deficitar și deci nepermis – de la sine putere și fără vreo altă verificare (în afară de cea a Curții de Justiție, și aceasta datorită sesizării pe calea unei trimiteri preliminare)- o dispoziție dintr-un act al Uniunii votat de Parlament și Consiliu. Adică avem un exemplu în care Comisia legiferează peste Parlament și Consiliu, legiferare prin care de facto a anulat ceva legiferat de Parlament și Consiliu.

Curtea de Justiție
(Ordonanța din data de 6 februarie 2019, Solvay Chemicals, C-561/18, EU:C:2019:101, disponibilă aici)

Back To Top