366 citiri

Noul cod penal își propune să asigure o cât mai mare respectare a principiului accesibilității și previzibilității legii.

Așa cum chiar inițiatorul său – Guvernul României – arată în „expunerea de motive”, noul Cod penal al României apare ca un moment de o importanță deosebită în evoluția legislativă a statului și societății. Având rolul de a compensa deficiențele actualei reglementări penale, acesta își propune să creeze un cadru legislativ modern, în concordanță cu sistemele juridice penale din țările cu tradiție în acest domeniu (Italia, Germania, Franța), să reunească în cadrul lui reglementări de natură penală din legi speciale, să asigure o cât mai mare respectare a principiului accesibilității și previzibilității legii.

Atât cât poate fi evaluat un nou Cod penal, înainte de a intra în vigoare, putem afirma că, în mare măsură, scopul inițiatorului și al specialiștilor ce au contribuit fundamental la elaborarea sa a fost atins, fiind realizate în bună măsură dezideratele îndrăznețe, dar – sperăm noi- realiste ale acestora. Rămâne, bineînțeles, ca trecerea timpului, modul în care se va reflecta în practica judiciară și impactul pe care il va avea în domeniul criminalității să ne arate cu adevărat dacă este sau nu așa.

În concret, la pct. 2.73 din expunere, se arată că – prin această nouă incriminare – se încearcă sancționarea și preveniderea unor fraude judiciare, provodate de persoanele chemate să apere drepturi și interese ale justițiabililor (avocați și reprezentanți), prin înțelegeri oculte cu adversarii din procedurile judiciare, creând în acest fel prejudicii persoanelor reprezentate, uneori în mod iremediabil.

Florin Radu
(Asistența și reprezentarea neloială, Dreptul, nr. 2/2012, la p. 47)

Back To Top