137 citiri

Concordanța cu normele europene apare de pildă, cât se poate de pregnant, în prevederile care au fost discutate în colectivele de specialiști, ale viitorului Cod de procedură penală

Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului prezintă o deosebită importanță datorită problemelor juridice pe care le soluționează, cât și prin „originalitatea” și creativitatea pe care au dovedit-o în soluționarea unor probleme controversate. În dreptul românesc, hotărârile instanțelor judecătorești constituie izvor de drept.

(…)

Convenția europeană a drepturilor omului face parte integrantă din sistemul de drept românesc. Convenția ca atare și protocoalele anexă pot fi considerate, fără nicio ezitare, ca fiind izvoare de drept.

Este, totuși, de remarcat că, dacă convenția este obligatorie pentru statul român nu există un text expres care să prevadă obligativitatea în dreptul intern pentru hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Aici se pot distinge, desigur, două situații. Prima este aceea a hotărârilor care privesc în mod direct statul român ca parte dintr-o acțiune în fața Curții și unde executarea hotărârii dată de Curte este obligatorie în virtutea articolului 46 din Convenția Europeană a drepturilor omului.

A doua situație este aceea a unor cauze privind alte state în care hotărârile respective sunt invocate într-un fel sau altul soluționării unor probleme juridice cu care este confruntat statul român.

În ceea ce privește prima ipoteză, putem menționa cunoscutele hotărâri mai vechi adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Vasilescu, Brumărescu, Petra, Constantinescu, Dalban, etc.

În aceste acțiuni, Curtea a pronunțat nu numai soluții de speță, dar a emis și importante aprecieri juridice legate de probleme cum ar fi protecția dreptului de proprietate, caracterul actelor de naționalizare, drepturile persoanelor aflate în detenție, ș.a.

Din cea de a doua categorie se remarcă hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului care au luat în dezbatere diverse probleme interesând edificarea ordinii de drept în statele Consiliului Europei, fiind emise soluții care au nu numai o valabilitate relativă, limitată la participanții la „duelul” judiciar, dar și pe un plan mai larg, interesând toate statele membre ale Consiliului Europei. În acest sens, se pot menționa hotărârile pronunțate în probleme ce privesc partidele politice și poziția lor în statul de drept, drepturile homosexualilor, semnificația lustraâoeo în fostele state socialiste și limitele sale, ș.a.

(…)

O importanță influență au exercitat deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și în special principiile ce se degajă din acestea în procesul de elaborare a noilor coduri.

Concordanța cu normele europene apare de pildă, cât se poate de pregnant, în prevederile care au fost discutate în colectivele de specialiști, ale viitorului Cod de procedură penală. (nota de subsol 13: a se vedea site-ul Ministerului Justiției, www.just.ro, proiectul noului Cod de procedură penală. Precizări asupra unor articole care au generat dezbateri publice.)

Prof. univ. dr. Constanța Călinoiu
Șef Departament Legislativ – Senatul României
(Contribuția hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului la interpretarea și dezvoltarea dreptului românesc, Revista Română de Drept Comunitar, nr. 5/2009, la pp. 76-78)

Back To Top