363 citiri

Statul de drept trebuie să-și organizeze protecția pe ipoteza unui bad judge, comod, părtinitor, cu probleme de caracter

Oricât de sacră ar fi misiunea judecătorilor, oricât de importantă pentru societate garantarea independenței lor prin protejarea față de orice constrângere care ar risca să altereze caracterul liber al deciziilor judiciare, nu se poate pierde din vedere că justiția umană este împărțită de oameni, supuși greșelii, asemenea celorlalți, și că, societatea este datoare să se apere împotriva unor asemenea greșeli. Dacă dreptul este organizat pe ipoteza unui bad man, predispus să încalce legea, când ar fi în interesul său, statul de drept trebuie să-și organizeze protecția pe ipoteza unui bad judge, comod, părtinitor, cu probleme de caracter (cu trimitere la A. Garapon, Justice et medias, în Esprit, martie – aprilie 1995, la pp. 13-33), și aceasta nu doar prin grija pentru felul în care sunt recrutați, ci prin supunerea lor la reguli pentru a căror încălcare să le poată fi angajată răspunderea juridică.

Ana Boar
Președinte – Curtea de Apel Timișoara
(Judecătorul – Putere și Răspundere, Dreptul, nr. 1/1998, la pp. 29-30)

Back To Top