216 citiri

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice. În același timp însă, nu trebuie pierdut din vedere că această răspundere nu poate fi un scop în sine, ci are, în primul rând, rolul de a impune un anumit model de comportament al judecătorului, apt să-și asume necesara independență și imparțialitate și conștient de riscurile pe care exercitarea puterii sale le poate antrena pentru justițiabili. Pentru ca activitatea justiției în ansamblul său să fie de o mai bună calitate, să corespundă rolului său social, nu este suficient să fie sancționați – penal, disciplinar sau patrimonial, prin obligarea la despăgubiri – un anume număr de judecători, ci este nevoie ca toți judecătorii să se simtă în permanență răspunzători, să aibă sentimentul răspunderii lor (cu trimitere la D. Ludet, op. cit. la p. 133). Este necesar pentru aceasta ca formelor clasice ale răspunderii juridice, respectiv răspunderii – sancțiune care este accidentală să li se adauge răspunderea – acțiune, care trebuie să fie permanentă și care înseamnă pe de o parte competența, iar, pe de altă parte, etica profesională (cu trimitere tot la D. Ludet, op. cit., p. 133)

Ana Boar
Președinte – Curtea de Apel Timișoara
(Judecătorul – Putere și Răspundere, Dreptul, nr. 1/1998, la p. 37)

Back To Top