413 citiri

Analiza efectuată de către OLAF a confirmat acuzaţiile de plagiat, prin folosirea sistematică a lucrărilor academice mai vechi

Plagieri în proiecte de cercetare. Un Directorat General al Comisiei europene a transmis informaţii OLAF privind posibile nereguli comise de către managerul unui centru de cercetare privind proiecte subvenţionate de fondurile comunitare. Neregulile includeau presupusa falsificare a timpului alocat proiectelor şi rapoartele de constatări plagiate din proiecte anterioare. Directoratul General în cauză a efectuat un audit al proiectelor de cercetare, care a confirmat faptul că declaraţiile false au fost depuse de partea interesată. Analiza efectuată de către OLAF a confirmat acuzaţiile de plagiat, prin folosirea sistematică a lucrărilor academice mai vechi. Rezultatele anchetei au fost transmise către autorităţile judiciare naţionale pentru anchetă penală, şi de la Comisia de servicii în cauză, pentru recuperarea subvenţiilor plătite în mod nejustificat de până la un milion de euro 565.
565 Raportul operaţional de activitate OLAF pe anul 2007, p. 16, http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports

V. Dobrinoiu, M.-A. Hotca, N. Neagu, M. Murea, C. Cășuneanu
(Comentariu la articolul 18 indice 1 din Legea anticoruptiei în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, consultat pe www.sintact.ro)

Back To Top