322 citiri

Întrucât a decis să nu formuleze recurs la Cour de cassation (deși ar fi avut această posibilitate) și …

96. Acesta pare a fi punctul de vedere al Tribunalului. În hotărârea atacată, acesta a constatat în esență că, întrucât a decis să nu formuleze recurs la Cour de cassation (deși ar fi avut această posibilitate) și întrucât, procedând astfel, a pus Cour de cassation în imposibilitatea de a adresa Curții întrebări preliminare, Regatul Belgiei nu a utilizat toate măsurile pe care le avea la dispoziție pentru recuperarea sumelor în cauză și că, în consecință, nereușita recuperării a fost rezultatul unei neglijențe imputabile acestui stat membru.

Nils Wahl
(Concluziile prezentate în data de 4 octombrie 2018, C-587/17 P, disponibile aici)

Back To Top