329 citiri

… și, concomitent, la remodelarea celor naționale

Unele instanțe naționale s-au remarcat prin aceea că au fost un interlocutor dificil pentru Curtea de la Luxembourg. (…) Așa cum observa un reputat autor, aceste înalte curți se consideră mai degrabă garanții valorilor constituționale naționale, autoritățile ultime ce trebuie să se asigure că nucleul dur al politicii naționale nu este afectat de normele comunitare, decât parte a conversației care ar trebui să conducă la crearea unor valori constituționale europene comune și, concomitent, la remodelarea celor naționale. (s.n. – M.M.-B.)

Tudor Chiuariu
(Principiul supremației dreptului comunitar în jurisprudența Curții Constituționale Federale Germane, Jurnalul de studii juridice, anul I, nr. 1-2-/2006, la p. 40, disponibil on-line aici)

Back To Top