116 citiri

Din perspectiva legislației Uniunii în materie de concurență, prin urmare, o modificare juridică sau organizațională nu are neapărat ca efect crearea unei noi întreprinderi exonerate de răspunderea pentru comportamentele contrare legislației în materie de concurență ale entității precedente în cazul în care, din punct de vedere economic, există o identitate între cele două entități

72. Este util să începem prin a reitera pe scurt principiile de bază din jurisprudența Curții cu privire la principiul continuității economice, care, astfel cum ar trebui reamintit, au fost dezvoltate în contextul asigurării respectării legislației Uniunii în materie de concurență la nivel public.

73. Principiul continuității economice este o expresie a definiției mai largi a întreprinderii în legislația Uniunii în materie de concurență. Se aplică în special în cazurile în care entitatea care a săvârșit încălcarea a încetat să existe din punct de vedere juridic sau economic. Într-adevăr, astfel cum a explicat Curtea, o sancțiune aplicată unei întreprinderi care continuă să existe din punct de vedere juridic, dar care nu mai exercită activități economice, riscă să fie lipsită de efect disuasiv (33) .

74. În general, deși responsabilitatea personală reprezintă regula principală, rațiunea pe care se întemeiază extinderea răspunderii asupra entității care a preluat activitatea entității care a încălcat legislația Uniunii în materia concurenței este aceea că întreprinderile ar putea eluda sancțiunile prin simplul fapt al modificării identității lor în urma restructurărilor, a cesiunilor sau a altor schimbări juridice sau organizaționale. Ar fi astfel compromis obiectivul de a reprima comportamentele contrare legislației în materie de concurență și de a preveni repetarea acestora prin intermediul unor sancțiuni disuasive (34) .

75. Din perspectiva legislației Uniunii în materie de concurență, prin urmare, o modificare juridică sau organizațională nu are neapărat ca efect crearea unei noi întreprinderi exonerate de răspunderea pentru comportamentele contrare legislației în materie de concurență ale entității precedente în cazul în care, din punct de vedere economic, există o identitate între cele două entități. Sub acest aspect, forma juridică a entității care a săvârșit o încălcare și, respectiv, cea a succesorului său sunt, conform celor stabilite de Curte, fără relevanță(35). Motivul este că, din punct de vedere economic, entitatea rămâne aceeași.

Nils Wahl
(Concluziile prezentate la 6 februarie 2019, C-724/17, EU:C:2019:100, disponibile aici)

Back To Top