724 citiri

Într‑o Uniune bazată pe statul de drept, dreptul Uniunii nu conferă doar competențe instanțelor naționale, ci de asemenea le impune obligația ultimă de a se asigura că la nivelul național dreptul (Uniunii) este respectat

111. În primul rând, supremația, efectul direct și obligația de interpretare conformă sunt obligatorii pentru toate autoritățile unui stat membru, atât judiciare, cât și administrative. În acest cadru, este practic o problemă de drept național care entitate este în cele din urmă însărcinată să se asigure că aceste obligații sunt respectate, atât timp cât cineva face acest lucru. În practică, în cazul în care un stat membru dorește să mențină norma conform căreia instanțele administrative exercită un control limitat, acesta trebuie să acorde autorităților administrative competența de a modera sancțiunile. Dacă un stat membru preferă să limiteze marja de apreciere a autorităților administrative, atunci acesta trebuie să permită instanțelor să decidă cu privire la sancțiunile proporționale. Cu toate acestea, un „conflict negativ de competență”, în care ambele categorii de organisme își declină orice astfel de competență, ar fi incompatibil cu aplicarea efectivă a dreptului Uniunii.

112. În al doilea rând, într‑un fel, dreptul Uniunii deja previne orice astfel de problemă, considerând că într‑o Uniune bazată pe statul de drept, împuternicirea implicită pentru a asigura protecția juridică care decurge pentru particulari din dreptul Uniunii și pentru a garanta că aceste norme sunt pe deplin aplicabile revine în special instanțelor naționale(60). În esență, elementul definitoriu al sistemului de protecție prevăzut în temeiul dreptului Uniunii, fie în temeiul articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, fie al articolului 47 primul paragraf din cartă, este acela de a fi un sistem de protecție jurisdicțională efectivă(61). În consecință, dreptul Uniunii nu conferă doar competențe instanțelor naționale, ci de asemenea le impune obligația ultimă de a se asigura că la nivelul național dreptul (Uniunii) este respectat. Aceasta este, astfel, întinderea completă a mandatului unei instanțe de drept al Uniunii.

Michal Bobek
(Concluziile prezentate la 26 iunie 2018, C-384/17, EU:C:2018:494, disponibile aici)

Back To Top