449 citiri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidențiat obligația statelor membre de a lua în considerare obiectivul reinserției deținuților în elaborarea politicilor penale

67. Astfel cum a arătat deja Curtea, reinserția socială a cetățeanului Uniunii în statul membru în care este în mod real integrat este nu numai în interesul acestuia din urmă, ci și în cel al Uniunii în general(33).

68. Importanța acordată de legiuitorul Uniunii obiectivului de reinserție socială este confirmată în mod explicit în special de Decizia‑cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană(34), al cărei articol 3 alineatul (1) precizează că aceasta are drept scop „facilit[area] reabilitării sociale a persoanei condamnate”.

69. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidențiat obligația statelor membre de a lua în considerare obiectivul reinserției deținuților în elaborarea politicilor penale(35).

35 A se vedea în special Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 30 iunie 2015, Khoroshenko împotriva Rusiei [CE:ECHR:2015:0630JUD004141804 (§ 121)].

Yves Bot
(Concluziile prezentate în data de 25 iulie 2018, C-2467/17, EU:C:2018:616, disponibile aici)

Back To Top