793 citiri

Puterea de a declara o lege neconstituțională trebuie să rămână difuză

Aussi, il faut que le pouvoir souverain du juge en ce qui concerne déclarer une loi inconstitutionnelle reste diffuse pour demeurer judiciaire parce-que un organe spécial chargé de cette mission sera toujours mauvais parce qu’il deviendra politique.

[De asemenea, este necesar ca puterea suverană a judecătorului cu privire la constatarea unei legi ca fiind neconstituțională să rămână difuză pentru a se păstra judiciară, deoarece un organ special însărcinat cu această misiune va fi întotdeauna rău fiindcă va deveni politic.]

Maurice Hauriou
(Principes de droit public, Sirey, 1910, p. 76 nota de subsol 2)

Back To Top