538 citiri

… se susține că articolul 45 din Directiva 2013/29 este o lex melior care trebuie să se aplice retroactiv

1. Având la bază urmărirea penală inițiată împotriva comercianților cu amănuntul de articole pirotehnice, prezenta cauză oferă Curții ocazia de a se pronunța cu privire la domeniul de aplicare al directivelor referitoare la articolele pirotehnice, cu privire la conformitatea cu dreptul Uniunii a unei reglementări naționale care restrânge vânzarea de articole pirotehnice care conțin mai mult de un kilogram de compoziție pirotehnică(2) și cu privire la conformitatea cu Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(3) a unui sistem de dublă autorizare pentru depozitarea articolelor pirotehnice.

(…)

24. Interpretarea dreptului Uniunii ar putea avea o incidență asupra caracterului sancționabil sau nesancționabil al faptelor reținute împotriva inculpaților.

(…)

30. Pe de altă parte, presupunând că se susține că articolul 45 din Directiva 2013/29 este o lex melior care trebuie să se aplice retroactiv, deoarece, spre deosebire de articolul 20 din Directiva 2007/23, permite statelor membre să prevadă sancțiuni penale numai pentru încălcările grave, această afirmație nu ar putea fi, în opinia noastră, urmată.

Yves Bot
(Concluziile prezentate în data de 19 aprilie 2018, C-137/17, EU:C:2018:272, disponibile aici)

Back To Top