662 citiri

Acest regulament prezintă anumite asemănări cu măsurile care au fost anulate de Curtea de Justiție în Hotărârea pronunțată în cauza LTTE

63. Cu toate acestea, avem o perspectivă diferită în ceea ce privește Regulamentul nr. 501/2009, care a fost adoptat la 15 iunie 2009 pentru a înlocui și a abroga Decizia 2009/62. Acest regulament prezintă anumite asemănări cu măsurile care au fost anulate de Curtea de Justiție în Hotărârea pronunțată în cauza LTTE(55).

64. Aici observăm că până la data adoptării Regulamentului nr. 501/2009, a existat aceeași schimbare semnificativă a circumstanțelor precum cea pe care Curtea a constatat-o în Hotărârea LTTE — și anume înfrângerea militară a LTTE în mai 2009(56). Înfrângerea respectivă a fost anterioară datei adoptării Regulamentului nr. 501/2009, respectiv 15 iunie 2009. Expunerea de motive pentru măsura respectivă, asemenea predecesoarelor sale, se referă la o listă de acte de terorism care precedă înfrângerea militară în discuție. Subliniem de asemenea că trecuseră mai mult de 31 de luni între data ultimului act de terorism invocat de Consiliu (octombrie 2006) și data adoptării Regulamentului nr. 501/2009. Acest interval este mai lung decât cel relevant pentru una dintre măsurile anulate de Curte prin Hotărârea LTTE (Regulamentul nr. 83/2011)(57).

Eleonor Sharpston
(Concluziile prezentate în data de 24 ianuarie 2019, C-458/15, K. P., EU:C:2019:66)

Back To Top