1.307 citiri

Dispune confiscarea de la inculpat a robei folosite la săvârşirea infracţiunii, în echivalent bănesc, respectiv suma de 200 lei (lămurire dispozitiv sentință penală)

În baza art. 112 alin 1 lit. b Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul C_________ V_____ a robei folosite la săvârşirea infracţiunii.”

Pentru a se dispune astfel, s-a re ţ inut că ,,Bunul a fost folosit efectiv, în februarie 2015 şi ianuarie 2016, atunci când, inculpatul, aflându-se pe holurile Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, a intrat în contact cu părţile civile pentru a le acorda asisten ţ ă de specialitate.”

Din verificările Biroului Executări Penale al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti reiese că bunul supus confiscării speciale, respectiv roba folosită de inculpatul C_________ V_____ la săvârşirea infracţiunii, nu se află indisponibilizată la Camera de Corpuri Delicte.

Faţă de aspectele invocate, Curtea constată că în cauză este incident cazul prevăzut la art. 598 alin. 1 lit. c, teza I a Cod procedură penală, în sensul că s-a ivit o nelămurire a sentinţei penale, impunându-se aplicarea dispoziţiilor legale pentru punerea în executare a obligaţiilor privind confiscarea specială prin echivalent.

În evaluarea bunului supus confiscării, Curtea se va raporta la preţul practicat de firmele care comercializează astfel de bunuri, apreciindu-se că suma de 200 lei reprezintă un echivalent bănesc adecvat, în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 598 alin. 1 lit. c teza I a Cod procedură penală va admite contestaţia la executare formulată de Biroul Executări Penale al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi lămureşte dispozitivul sentinţei penale nr. 108/17.01.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 703/A/08.05.2018, pronunţată de C_____ de A___ Bucureşti, privind pe C_________ V_____, după cum urmează:

Dispune confiscarea de la inculpatul C_________ V_____ a robei folosite la săvârşirea infracţiunii, în echivalent bănesc, respectiv suma de 200 lei.

Curtea de Apel București
(Decizia nr. 404/2019, ședința publică din data de 26 martie 2019, disponibilă pe sintact.ro apud rolii.ro)

Back To Top