558 citiri

Luând act de modul în care reclamanţii au reuşit să obţină punerea în aplicare a dreptului lor de vizită, şi anume obligând copilul să respecte hotărârea judecătorească ….

40. La 1 august 2004, cei trei reclamanţi însoţiţi de poliţie au mers la domiciliul copilului. Din declaraţia martorului B.A. făcută în faţa unui notar public reiese că a avut loc o ceartă cu această ocazie, în urma căreia bunica paternă a fost lovită, iar hainele i‑au fost rupte. Copilul a fost luat cu forţa de reclamanţi. Conform martorului, poliţia nu a intervenit. În urma acestor evenimente, o amendă contravenţională a fost aplicată ultimului reclamant pentru deranjarea liniştii publice.

(…)

43. La 13 august 2004, executorul judecătoresc, însoţit de reclamanţi şi de poliţie, a încercat să pună în executare hotărârea. Procesul-verbal întocmit cu această ocazie menţiona declaraţia bunicilor paterni conform căreia copilul ar fi plâns şi ar fi ameninţat că se va arunca pe fereastră dacă va fi luat cu forţa de reclamanţi. De asemenea, acesta menţiona că reclamanţii căutaseră copilul la domiciliul unui vecin, unde se afla acesta, şi că reclamanţii aveau obligaţia de a-l aduce bunicilor paterni în aceeaşi zi la ora 18:00.

(…)

104. Luând act de modul în care reclamanţii au reuşit să obţină punerea în aplicare a dreptului lor de vizită, şi anume obligând copilul să respecte hotărârea judecătorească (supra, pct. 40 şi 43), Curtea doreşte să sublinieze că măsurile coercitive în privinţa copiilor nu sunt recomandate în acest domeniu delicat (Ignaccolo-Zenide, citată anterior, pct. 106).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 2 noiembrie 2010, Nistro împotriva României, disponibilă aici)

Back To Top