492 citiri

Existența unor drepturi fundamentale ale procesului asigură preeminența dreptului, specifică oricărei societăți democratice

Nu trebuie ignorat faptul că obiectivele normelor procesuale europene se focalizează, în cele din urmă, pe garantarea accesului cetățeanului la justiție, pe dreptul la un judecător și la o bună justiție, dreptul procesual fiind pivotul garantării acestor drepturi. Existența unor drepturi fundamentale ale procesului asigură preeminența dreptului, specifică oricărei societăți democratice. În cadrul acestor norme, regulile procedurale prezintă o importanță deosebită pentru realizarea drepturilor fundamentale ale omului constatare firească în cadrul miscării generale de internaționalizare a dreptului procesual.

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș
Judecător drd. Liliana Vișan
Judecător drd. Diana Iuliana Pasăre

(Argumentare juridică europeană în favoarea necestății modificării Legii contenciosului administrativ. Succintă prezentare a Legii nr. 262/2007, Revista de drept public, nr. 3/2007, la p. 60)

Back To Top